Medarbejder udvikling

Kommunikation, Trivsel & Personlig udvikling

-en genvej til det fulde potentiale..

En af de mest motiverende rejser du kan foretage dig, er rejsen i dig selv.
Hvem er du – Hvem er jeg?
På dette spændende kursus bliver du trænet i “det mentale sprog” Hvordan du formår at udvikle et frugtbart samarbejde blandt de mennesker, du omgås, ikke tage byrder på dine skuldre som ikke er dine – samt hvordan du styrker og udvikler din egen personlighed,

dette 2 + 1 dags kursus arbejdes der med følgende:

  • Indsigt i egne adfærds- og mentale mønstre
  • Identitets opbygning- hvem er jeg?
  • Personlighedsfiltre
  • Personlighedstypologier
  • Personligt lederskab
  • Adfærdsanalyse (også børn)
  • Specifikt og målrettet kommunikation
  • Konflikt samt stressehåndtering

Fælles mål Fælles værdier
INDHOLD

Kurset giver indblik i:
– Egen samt andres adfærd og årsagen dertil.

– Hvordan vores repræsentations systemer opfanger og lagrer, de oplevelser vi     imødekommer

– Hvorfor vores kommunikation ofte er sløret for andre, og hvordan vi kan            færdes i en fælles sandhed og forståelse i stedet for en egen overbevisning
og ikke mindst fortolkning.

– Hvordan vores kommunikation kan blive mere målrettet og specifikt for den     enkelte personlighedstype.

UDBYTTE

Formålet med kurset er at udvikle dig og dine personlige egenskaber ud fra de værdier, der driver dig i dag.
En rejse hvor du lærer dine egne skyggesider at kende, og derved skaber forståelse for andres reaktion, adfærd og holdning.
En generel forståelse af, hvorfor vi er forskellige, og hvad denne forskel skabes af.
Større råderum og kapacitet samt beviseligt bedre kommunikation mellem ledere og medarbejdere
– og ikke mindst venner, familie og børn.

FORLØB

Kurset er opdelt i moduler, hvor vi hele tiden arbejder i krydsfeltet mellem teori, og praksis samt metoder og personlig stil.

På de første moduler introduceres grundbegreberne i bl.a.
Det mentale sprog

Adfærdsanalytisk kommunikation
Personlighedstypologier
Ord der ændrer spor
Lytte teknikker  (at lytte for at forstå…. og ikke lytte for at svare)
m.m.

På senere moduler går vi dybere ind i egen personlighed, trivsel og miljø, hvordan vi udfører det tillærte i praksis.

Pris kr.: 4.800,00 + moms
*Rate betaling kan aftales.

Inkl. Kursusmateriale samt kursus bevis.

Kaffe / The tilgængeligt hele dagen.

Kurset kan tilrettelægges som et virksomheds-forløb.