Salgets psykologi
-en del af uddannelsen vinderstil.

Resultatorienteret kommunikation

Effektiviser din personlighed som sælger! På dette 2+2 dages kursus arbejder vi med dig. 

– Den du er og dit mål.

Du uddannes i:

• At udvikle din personlige stil

• At bruge det mentale sprog som salgsværktøj

• At læse kundens behov ud fra ord og adfærd

• At være personligt motiveret HVER DAG

• At skabe og bibeholde den mentale rette tilstand

• At adfærdsanalysere i 4mats system

Indhold

Der blive arbejdet med den stil, der på nuværende tidspunkt virker for DIG
– og derfra tillæres nye og og proaktive værktøjer for resultat orienteret stil.

Du vil få indblik, og trænet i de psykologiske drivkræfter, kommunikation og adfærd og blive i stand til at anvende denne viden i din kontakt med kunden. På kurset bliver der afklaret hvad og hvordan din personlighed skaber den bedste salgs og ledelses profil for dig.

Hvordan du kan udvikle dig som person, med fuldt afkast til din salgs og ledelses udvikling. Der blive trænet og udviklet i egen personlighed, så der effektiviseres mod ønskede mål……. Hvergang

Der tillæres div. salgs samt kommunikation og adfærdsanalytiske teknikker, der udvikles ud fra egen personlighed og stil.

Desuden vil der tillæres teknikker til ” sin egen coach ” så motivation, lyst, energi og ikke mindst værdierne er en del af den personlige udvikling.

Udbytte

  • Kendskab til egen personlighedsfiltre
  • Identitets kontrol
  • Nærværende personlighed.
  • Resursefyldt adfærd.
  • Specifik og målrettet kommunikation.
  • Adfærds analytisk kommunikation
  • Systemisk adfærd/Adfærds-analyse.
  • Strategisk salg og service
  • Tanke og tale mønstre
  • Ord der ændrer spor

Forløb

Kurset er opdelt i to moduler 2+2 dage, hvor vi hele tiden arbejder i krydsfeltet mellem teori, metode og personlig stil.

På første modul introduceres grundbegreberne i kommunikation, adfærd og salg som trænes grundigt ud fra deltagernes egne cases.

Herefter går vi dybere ind i salgets psykologi, med fokus på det mentale sprog.

Hver deltager får defineret sin personlige stil og afklarer et individuelt udviklingsprojekt inden for salg og ikke mindst personlig udvikling.

Projektet skal udføres på arbejdspladsen og er en del af forberedelsen til modul to.

På andet modul tager vi afsæt i erfaringerne fra deltagernes individuelle projekter og vi arbejder bl.a. med løsningsorienteret salg, salgsledelse samt integreret mersalg.

Kundeservice og kundekontakt på alle niveauer.

Arbejdsformen veksler mellem teorioplæg, diskussioner, øvelser samt refleksion og udvikling af egen personlig stil.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle der beskæftiger sig med salg.

Typiske deltagere er Sælgere Salgsledere, Rådgivere, Salgschefer, Assurandører

Key Account managers, Ejendoms mæglere,

Canvvas salg, samt mødebooking

Også B2B & B2C

Pris kr.: 6.800,00 + moms
Inkl. Uddannelses materiale samt uddannelse bevis.
Kaffe / The tilgængeligt hele dagen.