En genvej til dit fulde potentiale

Hvad er coaching?
Coaching er en ligeværdig samtale mellem dig og en coach, hvor coachen stiller spørgsmål og du finder svarene. Resultatet er, at du bliver afklaret på en lang række områder og mærker din motivation og handlekraft vokse. Det kan foregår kun face-to- face, samt vi træner både statisk samt dynamisk.
*Statisk: Vi mentaltræner face to face og typisk også ved tavle.
**Dynamisk: Din mentaltræner er med dig til Kamp, Løb, Turnering m.m.

Hvorfor er coaching så effektivt?
Fordi coachen ser ting om dig, som du selv har svært ved at få øje på. Som mennesker har vi alle nogle blindpunkter, som gør at vi i nogle områder af vores liv, konstant havner i den samme uønskede situation. Din coach er der altid for dig og dømmer dig ikke, uanset hvilke udfordringer du dealer med.

Hvad bruges coaching typisk til?
Coaching bruges til at støtte dig i at nå et mål, som du ønsker for dig selv. Det kan være et område af dit liv, som du ønsker var anderledes, fx et område hvor du konstant udskyder at gøre noget ved sagen. Andre gange handler coaching om at blive afklaret (hvad vil jeg med mit liv?), at træffe et valg (skal – skal
ikke) eller at planlægge vejen mod et specifikt mål.

Jamen, jeg burde jo kunne det selv!
Der er en grund til at alle sportsfolk har en coach. Det gør en stor forskel at have en person, der støtter dig i at nå alle de mål, som du ønsker at nå i liv. Og heldigvis er det ofte små forandringer der skal til for at gøre en stor forskel.

Alle kender til, hvordan en skakspiller danner billeder og strategier, i forbindelse med sine næste træk, det samme skal ske når du udøver din sport.

Det er vigtigt at have et mål med sin sport og fokusere 100% på det der er vigtigt for dig og det du skal udføre, samtidig med at du rent mentalt er i ballance

Før du skal til en turnering, skal du opleve dig selv i målet og derved skabe en positiv følelse.

Undersøgelser viser at du kan forbedre dine sports-præstationer med op til 27% ved mentaltræning alene.

Og husk at over 90% af sporten er mentalt.