Uddannelser

NLP Uddannelser

Træn din hjerne med NLP

Forskningen viser, at vi kan træne og udvikle vores hjerne hele livet.
Det betyder, at du kan træne din hjerne til at skabe varige forandringer.

Indtil for 30 år siden, troede man, at hjernen kun udviklede sig til det 12. år, og at der derefter ikke var noget at stille op – så måtte man lære at leve med det, man allerede kunne. Men nu har forskerne bevist, at hjernen udvikler sig og er fleksibel gennem hele livet. Forskerne opdagede, at det handler om opmærksomhed og ikke mindst, kendskab til værdier – at hvis man gør en bevidst handling eller tænker en bevidst tanke, med fokus på at tænke netop den tanke, så træner det hjernen til at blive endnu skarpere i at kunne gøre det igen og igen.

Det er netop denne viden, som vi læner os op ad hos Mind Education Group. Din hjernes evne til at udvikle sig er simpelthen drevet af behov og opmærksomhed. Når du oplever et behov og sætter dig for at skabe en forandring, følger din hjerne med og ændrer sig selv således, så du bliver bedre til at tænke netop de tanker, værdierne skal være til stede for at opfylde behovet. Ved hjælp af NLP kan du træne dine tankemønstre, så hjernen forandrer sig, og skaber de forandringer, der ønskes.

 

Hvad er NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. Navnet henviser til, at du ved at arbejde med sproget (lingvistik) kan forandre de mønstre (programmering), som du har i hjernen (neuro). Når du beskæftiger dig med NLP, som vi gør på NLP uddannelsen, lærer du, at man ved at ændre et tankemønster kan ændre måden at agere på i forskellige situationer. Med NLP kan du altså træne hjernen til at skabe forandringer i dit liv – og andres.

 

Sådan kan du bruge uddannelsen

På Mind Education Groups NLP uddannelser får du professionel undervisning i at anvende NLP’ens letforståelige og meget effektive værktøjer og teknikker til at optimere dit eget liv og andres – for eksempel som NLP Coach. Helt konkret kan du blandt andet bruge din NLP uddannelse til at skabe større trivsel, og blive mere rummelig. Du får værktøjer til at assistere andre mod ønskede mål, at slippe af med en frygt, bryde negative vaner, træffe mere hensigtsmæssige beslutninger, blive bedre til at præsentere og kommunikere mere optimalt i alle livets relationer. Og ikke mindst til at coache andre mennesker til personlig udvikling og forbedre deres kommunikationsevner.

 

Bliv NLP Practitioner: