Master

NLP Master Practitioner uddannelsen

Styrk dine NLP kompetencer i et bredere metodisk og teoretisk perspektiv og stå stærkere som NLP Coach.

For NLP Master Practitioner forløbet ved M.E. G har vi modificeret uddannelsen en del i forhold til den klassiske Master Practitioner uddannelse.
Vi går endnu mere i dybden med din personlige stil så de tillærte NLP værktøjer helt naturligt bliver dine egne.
Dertil arbejder vi endnu mere med ”den rette tilstand” så du i enhver givende situation har den rette mentale tilstand og den dertil givende styrke for at nå dit ønskede mål, dette både som person, leder og eller coach.
Du bliver endnu mere anvendelses orienteret og opnår et højt kvalificeret niveau af NLP kompetencer.

Masteruddannelsen henvender sig til dig, der har taget NLP Practitioner uddannelse, og som ønsker at arbejde mere med det, du har lært, under andre overskrifter. Masteruddannelsen ruster dig til at hjælpe andre som professionel NLP Coach / NLP Business Coach

 

Uddannelsens indhold

På NLP Master uddannelsen rykker du et trin op og får mulighed for at forme NLP’en, så den passer til dig. Uddannelsen er procesorienteret og formes i høj grad af de ønsker, som du og de andre deltagerne har for personlig udvikling. Henover de 11 dage, som uddannelsen varer, bliver der ”nørdet” og arbejdet i dybden med ét begreb ad gangen. Når du har gennemført uddannelsen, er du rustet til at bruge NLP’en aktivt og gøre en forskel for andre mennesker for eksempel som leder, coach eller underviser.

 

Brug NLP Master Practitioner uddannelsen til at:

  • Styrke dine evner som professionel NLP Coach
  • Få større overblik over NLP’ens muligheder
  • Udvide din NLP viden med et bredere metodisk og teoretisk perspektiv
  • Blive mere fleksibel i valg af metode
  • Tilpasse værktøjerne til forskellige mennesker, situationer og organisationer
  • Kombinere flere forskellige værktøjer til en given problemstilling
  • Anvende dine færdigheder i NLP mere effektivt og sikkert
  • Finde din egen personlige ledelse / coaching-stil

 

Opbygning af NLP Master Practitioner uddannelsen

Modul 1: Den effektive samtale

Her lærer du, hvordan du tilpasser teknikker til personer og situationer fremfor det modsatte. Hvordan du på stedet skaber nærværende og resultatskabende coaching. Arbejdsområderne omhandler værdiafklaring og udvikling, virkningsfulde psykologiske principper, at ændre tankemønstre via NLP teknikker, coachens arbejdsstruktur og lytning på flere niveauer.

Varighed: 3 dage.

 

Modul 2: Vinderstil, den rette mentale tilstand

Her lærer du, hvordan du afkoder menneskets psykologiske mønstre. Efter endt modul vil du have værktøjerne til at kunne lave en personlighedsprofil alene ved hjælp af samtaler. Dette er også modulet, hvor vi sætter sproget på arbejde i udviklingens tjeneste. Arbejdsområderne omhandler mundelagsmønstre, kriterie-spin og metaprogrammer og ikke mindst at 55 % af vores kummunikation er kropssprog. 

Varighed: 3 dage + Hjemmeopgave

 

Modul 3: Den kommunikative styrke.

Uanset om du kun vil coaching eller også vil have dit budskab igennem foran flere mennesker, kræver det grundig viden om både det at præsentere et emne men også om, hvordan mennesker modtager. Dette modul handler i særdeleshed om at blive hørt af dem, du ønsker skal høre dig. Her udforsker vi også metaforer samt ord der ændrer spor som værkstøj til selvledelse, der får andre til at følge efter.

Varighed: 3 dage + Hjemmeopgave + Supervision

 

Modul 4: Ord der ændrer spor.

På modul 4 bruger vi 2 hele dage i at gå endnu dybere i tilstande samt den kommunikative styrke der findes i sproget.
Vi får finpudset værktøjerne for sproget brug til forandring af tankemønstre.

Det hele går op i en højere enhed! Certificeringen består af en teoretisk prøve, samt en-til-en coaching på en person udefra.

Varighed: 2 dage + 1 dag certificering.

Evaluering/Kvalitetssikring (frivilligt)

1+1 dag – forskudt over 4 måneder.