PRACTITIONER

NLP Business Practitioner
NLP Coach Practitioner

NLP Practitioner uddannelse.

Et studie i kommunikation, adfærd og ikke mindst personlig udvikling.
Du lærer på en meget professionel måde at forstå, kommunikere og aflæse dine omgivelser og ikke mindst, meget grundige værktøjer og teknikker, der klæder dig på til at lede og Coache dig selv og andre, mod ønskede mål samt at kunne levere en kommunikativ og proaktiv adfærd i enhver situation.

NLP Practitioner er rejsen i egen samt andres adfærd og kommunikation med let tilgængelige praktiske teknikker og værktøjer, som er let forståelige og enormt effektive.

NLP Practitioner uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at skabe, udvikle og ikke mindst assistere i personlige og/eller professionelle forandringer .
Under uddannelsen bliver du indført i NLP’ens verden, lærer at bruge de vigtigste NLP værktøjer og teknikker i praksis Vi træner blandt andet i virkningsfuld kommunikation, som assisterer til positive og ønskede resultater. Du lærer og trænes i tekniker for direkte og proaktiv kommunikation og ikke mindst at spørge nysgerrigt ind til andre menneskers liv. Du lærer at give konstruktiv feedback, og du vil blive trænet i accept og vigtigheden for andre og andres måde at tænke, agere og kommunikere på.

Gennem uddannelsen og igennem alle 5 moduler bliver NLP’ens værktøjer så at sige ”masseret” ind igennem, så de sidder som skarpe værktøjer og klar til brug i praksis.
Uddannelsen varer i alt 12 dage (+ 2 dage) inkl. certificeringen.
Certificeringen foregår såvel praksis som skriftlig.

Som certificeret NLP  Practitioner kan du anvende NLP-værktøjerne i relation til:

  • HR/Ledelses kommunikation
  • Psykologisk salgs kommunikation
  • Adfærds analytisk kommunikation
  • Ledelses coaching
  • Sports coaching
  • Mentaltræning / personlig udvikling
  • Salg & Salgstekniks kommunikation
  • Egen udvikling som person, leder, terapeut, atlet eller coach.

Opbygning af NLP Practitioner uddannelsen


Modul 1: Grundprincipperne
Her bliver du præsenteret for grundprincipperne indenfor NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) og får en grundig indføring i den effektive adfærdspsykologi, som siden 1970’erne har haft stor effekt på ændring af vaner og kommunikationsformer. Du lærer de vigtige NLP kommunikationsværktøjer at kende og bliver i stand til at skelne mellem indre og ydre kommunikation: Hvordan aflæses og afkodes vores indre verden, og hvordan kan den ses af omgivelserne?

Varighed: 2 dage.

Modul 2: Målsætning
Her lærer du at opstille mål og om, hvad der skal til for at nå dem. Du lærer NLP målsætningsværktøjerne at kende, så du kan konkretisere dine mål og opfylde dem.
Du lærer vigtigheden af at opstille motiverende og attraktive mål der skal til, for at forandringskraften bliver tilstrækkelig. Du lærer også om betydningen af sprog og ordvalg for kommunikationen og den måde verden opleves på.

Varighed: 2 dage.

Modul 3: Sprog og formuleringer
Her skal du arbejde med sprogets betydning for opfattesen af andre mennesker. Du lærer teknikker, som kan benyttes til at ændre andres indre begrænsende overbevisninger. Vi fokuserer på lederens/coachens rolle og de rammer, der skal til, for at personer omkring dig kan få adgang til løsninger, der fører til dem i mål med det, de ønsker.

Varighed: 3 dage.

Modul 4: Strategier for adfærdsændring

Her fokuserer vi på vaner og uvaner, og de NLP-værktøjer og -værktøjer, der skal bruges til at ændre adfærd.
Igennem øvelser med dine med kursister, bliver du bevidst om vigtigheden af at tale med hinanden på samme niveau, og om hvordan du som leder/coach fanger vigtige ord, du kan spørge ind til.
Du kommer til at kende dine overbevisninger og ser nærmere på, om de er begrænsende for, hvordan du tænker om, føler for, fornemmer, lugter og smager verden omkring dig.

Varighed: 3 dage.

Modul 5: Certificering

Certificeringen består af en skriftlig opgave og en praktisk session, hvor du er på som leder/coach.
Du bliver grundigt instrueret i, hvad certificeringen går ud på og hvilke redskaber, du skal anvende for at opnå din certificering som NLP Practitioner.

Varighed: 2 dage.

Evaluering/Kvalitetssikring (frivilligt)

1+1 dag – forskudt over 4 måneder.

I alle moduler vil vi arbejde med skarpe psykologiske coach, ledelse samt mentaltræner teknikker.
Modeller der straks vil hjælpe dig med ændring af tanke samt adfærdsmønstre, for opnåelse af eget samt fælles mål.
Coach / Leder modeller, hvor motivation, vilje og ikke mindst, positiv psykisk arbejdsmiljø… gør en markant forskel.

Pris kr.: 19.800,00* + moms
*Rate betaling kan aftales individuelt
Vi hjælper gerne med bruttoløns ordning!
Max 15 deltager pr. Hold.
Inkl. Kursusmateriale og Certificering. 
Kaffe / The tilgængeligt hele dagen.